top of page

HACCP

Hazard Analisis and Critical Control Points je systém vytvořeným Direktivou o hygieně a potravinách z r. 1993( 93/43/EEC) za účelem stanovení potencionálních rizik při výrobě, zpracování a distribuci potravin. Ve státech EU se HACCP týká  všech typů potravinářských provozů. Zejména se jedná o stanovení bodů, které jsou kritické směrem kespotřebiteli. 

Jedním z významných kontrolovaných bodů je kompletní dokumentace HACCP v oblasti deratizace a dezinsekce ( DDD). Musí obsahovat veškerá data a informace, aby bylo možné dohledat místo, případně zdroj, kde došlo k závadě, způsob provedené nápravy, používané přípravky a následně kontrolu účinnosti zásahu. V HACCP je nutné dbát na preventivní kontroly a záznamy o výskytu, ale i o nepřítomnosti škůdců. V oblasti deratizace a dezinsekce musí být v HACCP uplatněn systém IPM (Integrovaný systém ochrany před škůdci). Jedná se plně rozpracovanou metodiku, za účelem potlačení výskytu, rozmnožování a dalšího šíření škůdců. Všechny postupy IPM by měly provádět kvalifikované, profesionální, odborné firmy v DDD. 

Osvědčení

Jan Jelínek

František Havlíček

bottom of page